1

Rzecznik Komitetu Badań Radiowych

Anna Wiater
a.wiater@windpr.pl
kom. (+48) 696 922 076


Konsultanci KBR
Tadeusz Iwiński
Tomasz Dziedzic

Członkowie Komitetu Badań Radiowych

Grupa RMF – Mariusz Gołda
tel. (+48) 12 662 21 00
Eurozet – Paweł Makowski
tel. (+48) 22 583 33 00
GRA – Dariusz Kostrzewski
tel. (+48) 22 555 51 00
Time SA – Iwona Matysiak
tel. (+48) 22 516 47 00

Millward Brown wykonawca badania

Osoby do kontaktu:
Anna Romaniuk

tel: 22 54 52 204
ul. Branickiego 17
02-972 Warszawa

Kontakt dla dziennikarzy

gazety

Dziennikarze chcący wykorzystać dane z badania Radio Track w pisanych artykułach mogą otrzymać je bezpłatnie.
Warunkiem jest przesłanie zapytania do Anny Wiater pod adres a.wiater@windpr.pl, tel.  (+48) 696 922 076
Mail powinien być przesłany ze służbowej skrzynki dziennikarza lub z prywatnej, ale z informacją, z kim można skontaktować się w redakcji.

Kontakt dla studentów i pracowników naukowych


Studenci i pracownicy naukowi chcący wykorzystywać dane z badania Radio Track w pisanych pracach lub opracowaniach naukowych mogą otrzymać
je bezpłatnie.
Warunkiem jest przesłanie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub faxem) dwóch dokumentów:
1) zaświadczenia z macierzystej uczelni o swoim statusie (student/pracownik naukowy), a także o celu, w jakim dane mają być wykorzystane (np. tytuł pracy naukowej). Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni lub opatrzone jej pieczęciami. Wymagany jest również podpis promotora pracy (studenci) lub kierownika katedry/dziekana wydziału (pracownicy naukowi).
2) oświadczenie studenta/pracownika naukowego, według wzoru zamieszczonego TUTAJ.

Dokumenty należy przesyłać do Anny Romaniuk Fax. +48 22 54 52 100; anna.romaniuk@millwardbrown.com